DlaHodowcow.pl - skp dla hodowców gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Regulamin Lotowo-Zegarowy 23 .02. 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.06.2021

Wysokość klatki w kabinach nie może być mniejsza niż 23 cm.

4. Dna klatek muszą być szczelne, przed lotem wyścielone papierem falistym lub na rusztach, po każdym locie czyszczone i dezynfekowane.

5. Kabiny muszą być wyposażone w rynienki do pojenia gołębi oraz pojemniki na karmę.

6. Klatki transportowe po załadowaniu gołębi muszą być zabezpieczone w ten sposób, aby wyjście gołębia, względnie jego wyciągnięcie z klatki było niemożliwe bez naruszenia zabezpieczenia.

7. Mechanizm do otwierania kabiny na czas trwania transportu musi być zabezpieczony.

8. Powierzchnia podłogi przypadającej na jednego gołębia obowiązująca przy lotach do 400 km – wynosi 300 cm2 a przy lotach powyżej 400 kilometrów - 340 cm2. Za przestrzeganie wyżej opisanych zasad odpowiedzialny jest organizator lotu. W przypadku stwierdzenia rażących przekroczeń dopuszczalnego limitu gołębi w klatkach transportowych jednostka nadrzędna PZHGP ma obowiązek skierowania do właściwej Komisji Dyscyplinarnej pozew - oskarżenie przeciwko Prezesowi, Wiceprezesowi do spraw Lotowych i Komisji Lotowej Punktu Wkładań jednostki organizującej lot. Za rażące naruszenie limitu uważa się przekroczenie ponad 10 %.

9. Kabina musi wyglądać estetycznie, winna być zaopatrzona w wodę i karmę.  


Terminy realizacji (ważniejszych) operacji finansowych przez podległe jednostki pomocnicze wobec oddziału (odpowiedzialny Skarbnik Sekcji):

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.05.2021

- składka członkowska liczona od każdego członka oddziału 45 zł.: do 25.04.;

- za gołębie dorosłe na spisie: przed 1-wszym lotem konkursowym;

- za gołębie młode na spisie: przed 1-wszym lotem konkursowym;

- przedpłata na obrączki rodowe na rok 2022r.: do 05.06.;

- na nagrody do okręgu: do 19.05.

- opłata administracyjna do 10.06


Harmonogram objazdu kabiny Lehrte-Bad Bentheim

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.05.2021

            DĘBNO→MYŚLIBÓRZ→CHOJNA

Punkt wkładań

Przyjazd godz.

Odjazd godz.

Miejsce wypuszczenia

Dębno

16:40

17:00

Lehrte

(300 km)

Myślibórz

17:35

17:55

Chojna

18:30

18:50

 

            DĘBNO→MYŚLIBÓRZ→CHOJNA

Punkt wkładań

Przyjazd godz.

Odjazd godz.

Miejsce wypuszczenia

Dębno

11:40

12:00

Bad Bentheim

(500 km)

Myślibórz

12:35

12:55

Chojna

13:30

13:50

 


Zawieszenie organizacji lotów konkursowych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.04.2021

W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku. Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

Zgodnie z negatywną opinią wystawioną przez powiatowego lekarza weterynarii
w Gryfinie zabraniającą organizacji lotów przez Oddział Mieszkowice, rozpoczęcie lotów zostaje zawieszone do odwołania. 


Zmiana terminu lotu z m. Neuruppin

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.04.2021

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe termin pierwszego lotu konkursowego gołębi dorosłych zostaje przesunięty. Koszowanie gołębi przesunięte na piątek tj. 30.04.2021 r. a wypuszczenie gołębi na sobotę  tj. 01.05.2021 r. z m. Neuruppin.


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Bad bentheim
z dnia 13.06.2021


Reklama

DlaHodowcow.pl - skp dla hodowców gołębi pocztowych

Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2021


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2020